Đại Học 3 Gốc

Phát triển nguồn nhân lực

Dự án

& trở thành

3 gốc là gì
Tâm Tầm Tài?

4 vòng tròn
đào tạo

4 cách giúp người

Đâu là giá trị cuộc đời?

 • 10 Doanh nghiệp đồng hành
 • 30 Nhân sự về cùng biên soạn, triển khai
 • 05 Trợ lý, trưởng dự án, chuyên gia

Lấy file PDF chi tiết dự án tại đây

Tìm cộng sự cùng chí hướng: chuyên gia, trưởng dự án, trợ lý
phát triển dự án, cùng làm trong 5-10 năm

Nào! Lên xe

Chủ doanh nghiệp
Nỗi khổ không chỉ riêng ai

 • Nguồn nhân lực kém chất lượng cả về kĩ năng & thái độ
 • 95% sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp phải đào tạo lại toàn bộ (làm CHỦ thật là đau khổ!)
 • Chủ doanh nghiệp mệt mỏi 
 • Không đào tạo thì nhân viên không làm được việc
 • Đào tạo rồi thì nhân viên nhảy việc
 • Loay hoay, không biết cách đào tạo thái độ sống cho nhân viên, không biết tuyển dụng đúng người chất lượng

Dự án Phát triển nguồn nhân lực     Đại Học 3 Gốc

 • Vững chãi về giá trị sống 3 gốc
 • Thấu hiểu bản thân: Đam mê & sở trường
 • Rèn luyện những kĩ năng nền tảng
 • Biết cách tự học những kiến thức tinh hoa

Phát triển nguồn nhân lực theo 4 vòng tròn đào tạo:

Đại Dương cực XANH
=> Phát triển NNL => ĐH 3 Gốc

 • Đây là một ĐẠI DƯƠNG XANH cho thị trường lao động khổng lồ 50 triệu người (trong tuổi lao động) tại Việt Nam
 • Đây là một SÂN CHƠI, CƠ HỘI RẤT LỚN cho những ai tâm huyết với giáo dục (VN có khoảng 3 triệu Sinh viên/Năm, 20 triệu HS/Năm => 10% = 300k SV/Năm)
 • Giúp cho cộng đồng nhân lực Việt Nam PHÁT TRIỂN BẢN THÂN theo chiều sâu, từ đó tạo nên một xã hội sống cống hiến và đầy tử tế.

Xây dựng SÂN CHƠI cho các Doanh nghiệp, các CLB Sinh Viên, các nhóm Cộng đồng, các tổ chức Phi lợi nhuận => Cùng đồng hành (Hội tụ nguồn lực chung)

Xây dựng VIỆN ĐẠO ĐỨC HỌC VIỆT NAM (hay tên gọi khác), lấy ý tưởng từ mô hình Viện Đạo Đức học Nhật Bản (chúng tôi đã học 5 ngày trực tiếp từ nơi này)

Có 2 chiều, làm đúng là từ lõi ra

Dựa trên 4 Vòng tròn đào tạo
Nền tảng phát triển bản thân theo chiều sâu

Nền tảng cốt lõi

Trưởng Thành
về Kiến thức

Các kỹ năng

(sự lành nghề)

Xu hướng tính cách 

năng khiếu, đam mê…

Nhân cách cốt lõi
Hệ giá trị cốt lõi

xuyên suốt cuộc đời

1

2

3

4

Lộ trình dự án

Phát triển nguồn nhân lực tại các Doanh nghiệp

Hướng đến Đại Học 3 Gốc (toàn xã hội)

1

Tập hợp ~10 DN đã + đang làm tương tự

Cam kết cùng đồng hành

Lập kế hoạch + Triển khai
cụ thể tại 10 DN này

Theo 4 vòng tròn đào tạo
Bài học -> bài tập-> thang đo
Văn - Tư - Tu

2

3

Cải tiến và triển khai nhiều lần 

cho đạt kết quả tại 10 DN đang đồng hành

đưa ra cộng đồng GNH

Đưa ra cộng đồng DN
Đưa ra cho HS - SV

4

ĐẠI HỌC
3 GỐC

Tập hợp 10-30 Nhân sự: Team BTC dự án Thông minh, kaizen, sáng tạo, đúc kết

Có kinh nghiệm quản lý, quản trị, đạo lý
Cần tìm: Trợ lý, Trưởng dự án, Chuyên gia

P.Triển Nguồn Nhân Lực

P.Triển NNL

P.Triển NNL

Cần tìm:

Trợ lý thầy Quân, Trưởng dự án, Chuyên gia

Nào! Lên xe

Thành: (HCM) 0367.269.027 Thắng: (HN)    0963.028.523
Thầy Quân:    0989.330.880

 • 3 gốc rễ, mô hình xanh ngọc
 • 4 vòng tròn đào tạo
 • Văn - Tư - Tu
 • Bài học - bài tập - thang đo

Yêu cầu
cần nắm vững

 • Thông minh, kaizen, sáng tạo, đúc kết
 • Có kinh nghiệm quản lý, quản trị, con người
 • Đã đọc nhiều sách về Tâm lý, Đạo lý, Nhân sự
 • Làm việc có lương vừa đủ (lối sống tối giản)
 • Toàn tâm toàn ý: Full time hoặc 1 tuần 3 ngày
 • Làm tại HCM, HN theo nhóm tự quản (Xanh ngọc)
  (theo thời gian đầu tại HCM => online thời gian sau)

Tố chất cần có

Việc tuy khó, nhưng đầy niềm vuiý nghĩa sâu sắc
Hãy sống để không hổ thẹn một kiếp người bạn nhé!

Trợ lý thầy Quân
Trưởng dự án, Chuyên gia

05+

Nhân sự về cùng biên soạn & triển khai

30+

10+

Doanh nghiệp đã + đang làm tương tự