TỰ QUẢN, TỰ HỌC, THUẦN HÓA CÁI TÔI

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM 03 GỐC RỄ

ĐĂNG KÝ NGAY

Giai đoạn 01

Ứng dụng văn hóa 03 gốc rễ & nếp sống tỉnh thức vào việc chuyển hóa bản thân (có sự chuyển hóa trên thân tâm và có thể chia sẻ được với người khác một cách mạch lạc về những giá trị bản thân mình theo đuổi).

Giai đoạn 02

Xây dựng chương trình đào tạo văn hóa cho đội nhóm/tổ chức của mình (liên tục cần sự review của thành viên CLB và nhân sự công ty). 

Giai đoạn 04

Chia sẻ & giúp đỡ (trở thành mentor) cho các doanh nghiệp khác. 

Giai đoạn 03

Áp dụng cho tổ chức & xây dựng đội ngũ ở mức cơ bản thành công (đội ngũ gắn kết, chủ động làm việc và có tinh thần cống hiến, rèn luyện)

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH VIÊN CLB

Hình ảnh hoạt động CLB Văn hoá 03 gốc

Khung hoạt động CLB đầu năm 2021

1/ Event 07,14-01 Trà đàm đội nhóm 03 gốc rễ: Hỏi & đáp tất tần tật vè việc kiến tạo văn hóa 03 gốc rễ trong đội nhóm: gắn kết đội ngũ, tự học, thiền..
2/ Event 21-01 Chủ đề: Tết đào luyện. Làm thế nào để chính mình & đồng đội không bị "bánh chưng, bánh giò" làm suy giảm động lực làm việc?
3/ Event 28-01 Chủ đề: Đi làm để hạnh phúc được chia sẻ bởi 2 chuyên gia Vera Tuệ An và Đông Mai
4/ Event 30-01 Chia sẻ Chánh kiến xanh ngọc tại Trường Trung học Lại Yên - Hoài Đức

HOẠT ĐỘNG THÁNG 01
HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

1/ Event ngày 04-02 từ 18h30 Chương trình Văn hóa doanh nghiệp cho lãnh đạo, ceo, quản lý
2/ Event ngày 06,07-02 Dự kiến 02 ngày ĐÀO LUYỆN tại LHP Hồ núi cốc Thái Nguyên
3/ Event ngày 18-02 Chương trình Đầu năm mới: Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp cho lãnh đạo, ceo, quản lý
4/ Event ngày 20-02 Dự kiến Chương trình 01 ngày tại LHP Hồ núi cốc Thái Nguyên
5/ Event ngày 26,27-02 Chánh kiến xanh ngọc + Văn hóa đọc tại Vĩnh Lạc - Lục Yên - Yên Bái
6/ Event ngày 28-02 Chánh kiến xanh ngọc cho khối Doanh nghiệp tại Yên Bái

VĂN PHÒNG BKE & GNH HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ: tầng 5, số 03 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐIỆN THOẠI: 094 609 4466

EMAIL: minhtinhquang@gnh.edu.vn

Fanpage: Fb.com/TochuctuteGnh

Cộng sự: Congsu.Gnh.vn