0355730730  
  299/3A Lý Thường Kiệt, p.15, q.11, HCM

Văn hóa đọc đến với

GIA LAI

Lấy Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực cùng tri thức phương Đông làm nền tảng đạo học

GIỚI-ĐỊNH-TUỆ

Triết lý đào tạo vững vàng dựa trên 03 giá trị cốt lõi: ĐẠO ĐỨC, TRÍ TUỆ, NGHỊ LỰC như 03 gốc rễ làm nền tảng phát triển bền vững cho mỗi cá nhân

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

Kết nối trường và chùa, chú trọng xây dựng nhân cách đạo đức cùng trải nghiệm thực tế, khoa học tiên tiến. Mang giáo dục vào đời sống.

CỘNG ĐỒNG SỐNG TỬ TẾ

Xây dựng cộng đồng sống tử tế; cùng với hệ giá trị chung: yêu thương, phục vụ, làm việc thiện, hòa hợp với thiên nhiên.

Các dự án Cộng đồng GNH

bke-01

Viện đào tạo Bách Khoa

Đào tạo 3 gốc rễ Nhân Cách. Xây dựng cộng đồng Chánh Kiến. Phát triển Nhân sự Kế thừa. Xây dựng các cộng đồng…

Pathway Tuệ Đức

Mô hình giáo dục kết hợp

giữa Khoa Học và Đạo Học…

bacai-01

Mô hình giáo dục kết hợp giữa 

Khoa Học và Đạo Học…Mô hình 

giáo dục kết hợp giữa Khoa Học

XanhTuệ Đức

Đào tạo 3 gốc rễ Nhân Cách.
Xây dựng các cộng đồng…

Gieo hạt cùng Vĩ Nhân

 Phát triển Nhân sự Kế thừa.
Xây dựng các cộng đồng…
 Phát triển Nhân sự Kế thừa.

Làng Hạnh Phúc

Đào tạo 3 gốc rễ Nhân Cách. 
 Xây dựng các cộng đồng…

Mask Group 17

GNH Talk

Mô hình giáo dục kết hợp

giữa Khoa Học và Đạo Học…

Ủng hộ các dự án
Chung tay lan tỏa điều tử tế

Để 20 năm nữa từng thế hệ trẻ dám sống cống hiến và đầy tử tế...

Các kênh truyền thông tử tế

Định hướng cộng đồng hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mĩ thông qua các phương tiện social network...

Youtube tử tế

Định hướng cộng đồng hướng tới các giá trị Chân – Thiện – Mĩ thông qua các phương tiện social network…

Định hướng cộng đồng hướng tới các giá trị Chân – Thiện – Mĩ thông qua các phương tiện social network…

Group

Podcast

Định hướng cộng đồng hướng tới các giá trị
Chân – Thiện – Mĩ thông qua các phương tiện
social network…

Facebook

Định hướng cộng đồng hướng tới các giá trị
Chân – Thiện – Mĩ thông qua các phương tiện
social network…

Cộng đồng GNH

Lấy Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực cùng tri thức phương Đông làm nền tảng đạo học

Scroll to Top