0355730730  
  299/3A Lý Thường Kiệt, p.15, q.11, HCM

Điều Khoản Và Trách Nhiệm

Có hiệu lực từ: 31 Tháng 12 năm 2019

Chúng tôi biết rằng quý vị dựa trên lòng tin để chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Chúng tôi coi trọng điều này và cam kết đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của quý vị khi quý vị truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem kỹ Tuyên bố này để tìm hiểu các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi.

Khi quý vị truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ và về quý vị để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và phù hợp hơn. Chúng tôi thu thập tự động một số thông tin. Chúng tôi thu thập thông tin khác từ những nguồn khác nhau, bao gồm các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn bên thứ ba độc lập khác. Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách “nhấp” vào trang web bên thứ ba hoặc khi quý vị truy cập trang web bên thứ ba thông qua Dịch vụ của chúng tôi, các trang web bên thứ ba đó có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi về việc quý vị sử dụng dịch vụ của họ. Thông tin được thu thập có thể bao gồm:

 

 • Thông tin liên hệ, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email
 • Tên người dùng và mật khẩu
 • Ảnh, đánh giá, bài đăng trên diễn đàn và mạng xã hội cùng với video quý vị có thể đã cung cấp cho chúng tôi
 • Thông tin vị trí địa lý
 • Lịch sử mua hàng

Vui lòng xem phần Cookie bên dưới để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và công nghệ khác được mô tả trong phần này, bao gồm cả lựa chọn liên quan đến các công nghệ đó.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị nội dung liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và tôn trọng luật về quyền riêng tư dữ liệu của các khu vực thẩm quyền khác nhau là nơi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin về quý vị để có thể giúp quý vị tận hưởng và sử dụng Dịch vụ, theo những cách sau:

 

 • Đăng ký và quản lý tài khoản của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Hỗ trợ đặt chỗ
 • Đánh giá sự quan tâm và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi
 • Thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi, các chi nhánh hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp và có thể thu hút sự quan tâm của quý vị
 • Liên lạc với quý vị
 • Hỗ trợ liên lạc giữa người dùng đã đăng ký và chủ sở hữu/đại diện của các hồ sơ trong Dịch vụ của chúng tôi
 • Cho phép chúng tôi đăng đánh giá của quý vị, bài đăng trên diễn đàn, ảnh, video và nội dung khác
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị, bao gồm tùy chỉnh quảng cáo hiển thị với quý vị trên Dịch vụ của chúng tôi và trên internet
 • Đưa ra kết luận về mối quan tâm hoặc sở thích của quý vị
 • Mang đến cho quý vị trải nghiệm tối ưu hóa và nhóm người dùng Dịch vụ dựa trên, chẳng hạn như, cách sử dụng và thông tin nhân khẩu
 • Gửi cho quý vị khảo sát hoặc lời mời nghiên cứu thị trường
 • Trả lời câu hỏi và nhận xét của quý vị
 • Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố
 • Ngăn chặn các hoạt động có khả năng phi pháp hoặc bị cấm
 • Thực thi điều khoản sử dụng và thông báo của chúng tôi; và theo các mục đích khác được trình bày với quý vị tại thời điểm thu thập

Xin lưu ý một số thông tin về quý vị là bắt buộc để chúng tôi cung cấp cho quý vị những ưu đãi thích hợp từ chúng tôi, các chi nhánh và đối tác cũng như hỗ trợ quý vị tận hưởng các lợi ích khác khi là người dùng đã đăng ký. Vui lòng xem lại phần “Lựa chọn thông tin” bên dưới để biết các lựa chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị.

Để cung cấp một số Dịch vụ, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin với một số bên thứ ba khác, bao gồm nhóm các công ty của chúng tôi, trong các trường hợp sau:

 

 • Nhóm các công ty của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các công ty trong tập đoàn để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, trong đó có cả dịch vụ liên quan đến du lịch và dịch vụ khác, có thể thu hút sự quan tâm của quý vị.
 • Nhà cung cấp. Chúng tôi chia sẻ thông tin với một số nhà cung cấp được sử dụng để hỗ trợ Dịch vụ, bao gồm hỗ trợ giao dịch.
 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, Thiết bị và việc quý vị sử dụng Dịch vụ với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để có thể cung cấp cho quý vị nội dung liên quan hoặc để hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị có thể mua trên trang web của các đối tác. Việc chia sẻ này thường tuân theo các thỏa thuận bằng văn bản bao gồm nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư, tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các nguyên tắc về quyền riêng tư của những đối tác kinh doanh bên thứ ba này.
 • Các trang web truyền thông xã hội. Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chọn chia sẻ thông tin với các trang web truyền thông xã hội bên thứ ba, thông tin quý vị chia sẻ sẽ được chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của các trang web truyền thông xã hội đó và cài đặt quyền riêng tư quý vị đã thiết lập với các trang web truyền thông xã hội đó.
 • Các bên thứ ba khác, chẳng hạn như trang web chuyển đến. Các bên thứ ba cũng có thể hỗ trợ chúng tôi thu thập thông tin, ví dụ như điều hành các tính năng của trang web hoặc hỗ trợ việc thực hiện quảng cáo trực tuyến phù hợp với mối quan tâm của quý vị. Chúng tôi có thể chia sẻ phân khúc đối tượng và thông tin khác với các bên thứ ba sử dụng thông tin đó cho quảng cáo phù hợp với quý vị.

Các bên thứ ba chỉ có thể thu thập hoặc truy cập thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng được cho phép.

Một số phiên bản hệ điều hành của Thiết bị cho phép quý vị từ chối một số loại chia sẻ thông tin, bao gồm chia sẻ với một vài mạng lưới quảng cáo nhất định. Vui lòng kiểm tra cài đặt Thiết bị nếu quý vị muốn giới hạn hoạt động theo dõi đó.

Quý vị có các tùy chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của mình. Quý vị có thể truy cập, cập nhật và thậm chí đóng tài khoản bằng cách truy cập trang Hồ sơ thành viên trên trang web của chúng tôi.

 

Tùy chọn của quý vị:

 

 • Quý vị có thể chọn cách chúng tôi liên lạc với quý vị. Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin mặc dù điều này có thể là cần thiết để tận dụng một số tính năng nhất định được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
 • Quý vị cũng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin và đóng tài khoản. Nếu quý vị đóng tài khoản, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản của quý vị và xóa thông tin hồ sơ của quý vị khỏi giao diện trực tuyến. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin liên quan đến tài khoản của quý vị (bao gồm các giao dịch trước đây) cho các mục đích nội bộ bao gồm sao lưu, phòng chống gian lận, giải quyết tranh chấp, điều tra và tuân thủ pháp luật trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Tuyên bố này.
 • Là thành viên đã đăng ký, quý vị có thể sửa đổi đăng ký tiếp thị, bao gồm lựa chọn đăng ký email bất cứ lúc nào trong cài đặt thành viên. Quý vị cũng sẽ có cơ hội hủy đăng ký thư quảng cáo, bao gồm các email có cơ hội liên quan đến du lịch, trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

Chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để giúp bảo vệ thông tin của quý vị.

 

Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên cụ thể truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy cho các chức năng công việc được phép. Chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền thông tin giữa hệ thống của quý vị và hệ thống của chúng tôi, giữa hệ thống của chúng tôi và hệ thống của các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm bảo mật thông tin khỏi việc nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu giữ bản sao thông tin của quý vị miễn là quý vị duy trì tài khoản của mình hoặc khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của quý vị trong suốt khoảng thời gian bất kỳ cần thiết để đặt ra, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ quyền hợp pháp nào.

Trang web của chúng tôi hiện không được thiết kế để phản hồi các yêu cầu tín hiệu Không theo dõi (DNT) từ các trình duyệt. Điều này là do thiếu cách diễn giải tiêu chuẩn toàn cầu, định nghĩa tín hiệu “Không theo dõi”. Khi ngành giải quyết được các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có thể đánh giá lại phương pháp này.

Chúng tôi muốn hoạt động truy cập của quý vị vào Dịch vụ được dễ dàng, hiệu quả và hữu ích nhất có thể. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của quý vị, tăng cường bảo mật trang web và hiển thị cho quý vị quảng cáo liên quan.

 

Cookie là gì?

 

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt tự động vào Thiết bị khi quý vị truy cập hầu hết các trang web. Chúng được lưu trữ bởi trình duyệt internet và chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng internet của quý vị. Trình duyệt của quý vị gửi những cookie này trở lại trang web mỗi khi quý vị truy cập lại, để cookie có thể nhận ra Thiết bị và cải thiện trải nghiệm của quý vị bằng nhiều cách, chẳng hạn như cung cấp cho quý vị nội dung được cá nhân hóa. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng nhập của quý vị, nhờ đó quý vị không phải nhập lại thông tin này nhiều lần khi sử dụng Dịch vụ. Những cookie khác giúp chúng tôi hiểu sở thích của quý vị.

 

Chúng tôi sử dụng ba loại cookie:

 

 

LoạiVí dụ
Cần thiếtNhững cookie này là cần thiết để giúp quý vị truy cập và di chuyển xung quanh trang web và sử dụng tất cả các tính năng của trang web. Khi không có những cookie này, trang web sẽ không hoạt động chính xác và quý vị không thể sử dụng một số tính năng quan trọng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để duy trì lượt đăng nhập của quý vị trong thời gian truy cập, vì vậy trang web không yêu cầu quý vị đăng nhập nhiều lần để truy cập các trang khác nhau. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie cần thiết cho mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận.

Quý vị không thể tắt cookie cần thiết thông qua Công cụ chấp thuận cookie, vì những cookie đó là cần thiết để quý vị truy cập và sử dụng các tính năng của trang web.

Phân tích và tùy chỉnhChúng tôi sử dụng những cookie này để hiểu cách trang web đang được sử dụng và cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của quý vị trên trang web. Những cookie này có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin để giúp chúng tôi hiểu những phần nào của trang web thu hút sự quan tâm của khách truy cập và liệu họ có gặp bất kỳ lỗi nào không. Chúng tôi sử dụng những cookie này để kiểm tra các thiết kế và tính năng khác nhau cho các trang web của chúng tôi và chúng tôi cũng sử dụng chúng để theo dõi cách khách truy cập tiếp cận trang web.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu cài đặt và tùy chọn của quý vị trên trang web, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và thông tin quý vị đã nhập trước đây khi tìm kiếm các tùy chọn du lịch. Một số cookie tùy chỉnh là cần thiết nếu quý vị muốn sử dụng một số tính năng của trang web.

Quảng cáoCookie quảng cáo giúp đảm bảo rằng quảng cáo quý vị thấy có liên quan đến quý vị càng nhiều càng tốt. Ví dụ: một số cookie quảng cáo giúp chọn quảng cáo dựa trên mối quan tâm của quý vị. Các cookie khác giúp ngăn quảng cáo cũ liên tục xuất hiện lại trước quý vị.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để dễ dàng chia sẻ nội dung từ trang web với bạn bè thông qua các mạng xã hội yêu thích của quý vị. Các trang web truyền thông xã hội, có thể thiết lập cookie nhận dạng quý vị khi quý vị xem nội dung trên trang web và cho phép quý vị chia sẻ nội dung trên cả trang web và trang web truyền thông xã hội thông qua việc sử dụng cài đặt chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của trang web truyền thông xã hội.

Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà quảng cáo bên thứ ba để cung cấp cho quý vị quyền truy cập nội dung du lịch thu hút sự quan tâm và có thể thiết lập cookie trên Dịch vụ để cung cấp cho quý vị quảng cáo phù hợp với mối quan tâm và sở thích của quý vị. Những “cookie bên thứ ba” này thu thập thông tin về hành vi duyệt và tương tác của quý vị với quảng cáo hoặc Dịch vụ nói chung. Thông tin này cũng giúp chúng tôi giới hạn số lần quý vị có thể thấy quảng cáo cũ và cải thiện trải nghiệm trực tuyến của quý vị.

Để cho phép quý vị kiểm soát, chúng tôi cung cấp cho quý vị Công cụ chấp thuận cookie, cho phép quý vị xem lại cookie bên thứ nhất và bên thứ ba được đặt qua trang web của chúng tôi và điều chỉnh cài đặt cookie, bao gồm việc có chấp nhận cookie đó hay không.

 

Quý vị có thể truy cập Công cụ chấp thuận cookie bằng cách nhấp vào đây hoặc bất kỳ lúc nào thông qua liên kết “Chấp thuận cookie” ở cuối mỗi trang hoặc trong biểu ngữ cookie. Ngoài ra, quý vị có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt internet. Quý vị có thể yêu cầu trình duyệt thông báo cho quý vị khi quý vị nhận được cookie mới, xóa từng cookie hoặc xóa tất cả cookie.

 

Nếu quý vị xóa cookie, quyền truy cập vào một số chức năng và vùng của Dịch vụ có thể bị giảm bớt hoặc hạn chế.

 

Việc chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập thông qua cookie đều tuân theo Tuyên bố này, được liên kết trên mỗi trang của trang web.

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố này trong tương lai. Nếu chúng tôi cho rằng bất kỳ thay đổi nào đó là quan trọng, chúng tôi sẽ cho quý vị biết bằng cách thực hiện một hoặc nhiều hành động sau: gửi cho quý vị thông tin về thay đổi, đặt thông báo trên trang web và/hoặc đăng Tuyên bố đã cập nhật trên trang web. Chúng tôi sẽ ghi chú ở phần đầu Tuyên bố này khi Tuyên bố vừa mới được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích quý vị đôi lúc nên kiểm tra để xem lại phiên bản mới nhất và xem lại Tuyên bố này theo định kỳ để biết thông tin mới nhất về các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi.

Scroll to Top