8 BÀI THƠ – BỤT DẠY CHÚNG EM

Bụt dạy chúng ta rằng

Chung một dòng máu đỏ

Nước mắt mặn như nhau

Thấp cao đừng phân biệt

Yêu thương khắp tinh cầu

Tư duy giải pháp

Bụt kể chuyện em nghe

Người tư duy đúng đắn

Biết đâu là bạn hiền

Biết ai là thầy hay

Sách tinh hoa trên tay

Suy nghĩ lành và tốt

Giờ sinh hoạt tập thể

Bụt dặn chúng em rằng

Lời nói đẹp, thẳng ngay

Chính là trung thực đấy

Việc thiện giúp đời

Hôm nay là chủ nhật

Bụt đi cùng chúng em

Vào làng quê khốn khó

Giúp đỡ cho người nghèo

Bụt hướng nghiệp em rằng

Phải chọn nghề lương thiện

Lấy nhân cách làm đầu

Hạnh phúc liền theo sau

Như bóng không rời hình.

Mỗi lần bụt đến thăm

Lòng em tràn hạnh phúc

Bụt khen em nghị lực

Dù gặp điều khó khăn

Vẫn vươn lên học tốt

Em chở bụt đi chợ

Người đông, lắm ổ gà

Bụt dặn quan sát kỹ

Trong tâm lẫn bên ngoài

Lái xe thật cẩn thận

Để đến nơi an toàn

Tập trung khi làm

Đã đến giờ kể chuyện

Tập trung nhé bạn ơi

Im lặng, lòng thảnh thơi

Lắng nghe bụt đọc sách.

Scroll to Top